Wystawy psów – formalności

Wielu hodowców po pewnym czasie zaczyna zastanawiać się, jak to właściwie jest z wystawami psów. U większości z nas przychodzi moment, w którym chcielibyśmy podzielić się pięknem naszego psa z całym światem. Oczywiście mowa to u ludziach kupujących psa do profesjonalnych celów, jak hodowla. Pamiętajmy, że jeśli nasz pies posiada osiągnięcia na wystawach, nasza hodowla staje się bardziej atrakcyjna w oczach potencjalnych odbiorców. Postaram się opisać mniej więcej na jakie klasy dzielą się wystawy psów, jakie są kolejne oceny oraz objaśnię najważniejsze skróty wystawowe. Zacznę od tego, iż pies/suka może być zgłoszony na wystawę jedynie do jednej z klas. Klasy dzielą się na:

 • klasę szczeniąt- mieszczą się w niej psy nie młodsze niż sześć miesięcy i nie starsze niż dziewięć miesięcy.
 • klasę młodzieży- należą do niej psy od dziewiątego do osiemnastego miesiąca życia.
 • klasę pośrednią- dla psów w wieku od piętnastu do dwudziestu czterech miesięcy.
 • klasę otwartą- jest to klasa dla psów powyżej piętnastego miesiąca życia.

Dostępne są również:

 • klasa championów- dla psów/suk posiadających tytuł championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI
 • klasa weteranów dla zwierząt, które ukończyły ósmy rok życia. Datą decydującą o wieku psa jest dzień przed wystawą.

Na profesjonalnych wystawach psów możemy spotkać się także z podziałem na grupy. Są to:

 • I grupa FCI – Owczarki i inne psy pasterskie z wyłączeniem szwajcarskich psów do bydła,
 • II grupa FCI – Pinczery i sznaucery, molosy, psy górskie i szwajcarskie psy do bydła,
 • III grupa FCI ? Teriery,
 • IV grupa FCI – Jamniki,
 • V grupa FCI – Szpice i psy w typie pierwotnym,
 • VI grupa FCI – Psy gończe i posokowce,
 • VII grupa FCI – Wyżły (psy wystawiające zwierzynę),
 • VIII grupa FCI – Płochacze, psy aportujące i dowodne,
 • IX grupa FCI – Psy ozdobne i do towarzystwa, X grupa FCI ? Charty.

Na wystawach osobno ocenia się psy i suki. Oceny jakie mogą zdobyć to:

 1. doskonała,
 2. bardzo dobra,
 3. dobra,
 4. dostateczna.

Po krótce opiszę każdą z ocen. Pierwsza (i najlepsza) jest ocena doskonała. Może ona być przyznana psu, który jest bardzo bliski ideałowi wzorca rasy. U którego typowe cechy rasy przeważają i pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale cechy płci muszą być wyraźne. Generalnie jak sama nazwa wskazuje pies ma być doskonałym i najlepszym na danej wystawie odwzorowaniem swojej rasy. Kolejna jest ocena bardzo dobra. Ta z kolei może być przyznana psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje. Nieliczne błędy mogą być tolerowane, lecz nie błędy w zakresie budowy. Ta ocena może być przyznana jedynie psu dużej klasy. Jest to ocena trudna do zdobycia, ponieważ jest jedną z najwyższych ocen. Dlatego jeżeli nasz pies dostanie ocenę bardzo dobrą powinniśmy być z niego dumni, zamiast martwić się, że nie jest to ocena doskonała. Trzecią oceną jest ocena dobra. Przyznawana jest ona psu posiadającemu typowe cechy rasy, u którego wskazywane wady nie są w żaden sposób dyskwalifikujące. Jest to ocena pośrednia. Czwarta ocena to ocena dostateczna. Ta ocena powinna zostać przyznana psu, który swoim wyglądem i budową odpowiada wzorcowi rasy, lecz nie posiada cech, które zostały uznane za istotne lub którego kondycja fizyczna jest jedynie optymalna. Przedostatnią oceną jest ocena dyskwalifikująca. W tym przypadku myślę, że nazwa mówi nam wiele. Ocena ta jest przyznawana psu nie odpowiadającemu typowi wymaganemu we wzorcu swojej rasy, lub którego zachowanie odbiega od wzorca, jest agresywne. Na ocenę taką zasługuje również pies, który wykazuje:

 

 • anomalie jąder,
 • wady uzębienia bądź zgryzu,
 • wady umaszczenia,
 • wady gatunku szaty,
 • albinizm.

Ta ocena powinna zostać nadana psom, których wady mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Ostatnim typem oceny jest ?Pies nie do oceny?. Jest to określenie dla psa, który:

 • nie potrafi poruszać się prawidłowo,
 • uniemożliwia oceny zgryzu i uzębienia oraz budowy ogona i jąder,
 • wykazuje ślady pooperacyjne, mające na celu skorygowanie urody psa.

Pamiętajmy, że uzasadnienie tej oceny powinno być wpisane w karcie oceny psa.

W klasie szczeniąt przyznaje się oceny:

 • wybitnie obiecujący (WO),
 • obiecujący (OB),
 • mało obiecujący (MO).

Na wystawach spotykamy się również z przyznawaniem medali. Są to medale:

 1. złoty,
 2. srebrny
 3. brązowy.

Otrzymują je pierwsze trzy psy w każdej klasie, posiadające ocenę doskonałą. Natomiast jako że w klasie szczeniąt najwyższą oceną jaką może uzyskać pies jest ocena bardzo dobra, medale nie są przyznawane. Wraz z medalami psy dostają wstążki. Psy otrzymują wstążeczkę, której kolor odpowiada uzyskanej ocenie:

 • ocena doskonała – wstążka błękitna,
 • ocena bardzo dobra – wstążka czerwona,
 • ocena dobra – wstążka zielona.

W klasie szczeniąt:

 • wybitnie obiecujący – wstążka żółta,
 • obiecujący – wstążka biała,
 • mało obiecujący – bez wstążki.

Ostatnim ważnym zagadnieniem formalnym są skróty używane na wystawach, przez wielu z nas uznawane za czarną magię. Jednak do czasu. Są to:

 • AKC ? jest to skrót od American Kennel Club, czyli Amerykański Związek Kynologiczny. Jest oficjalna organizacja w USA, która zajmuje się kynologią. AKC rejestruje psy czystych ras oraz prowadzi Księgę rodowodową. Patronuje i organizuje wystawy psów oraz próby pracy.
 • Youth Winner ? to inaczej zwycięzca Młodzieży, tytuł taki otrzymuje pies, który otrzymał I lokatę i ocenę doskonałą w klasie młodzieży, według uznania sędziego.
 • BIS – Best in Show czyli tytuł „Najpiękniejszy Pies Wystawy” otrzymuje pies wybrany spośród zwycięzców poszczególnych grup.
 • BIS JUNIOR – Najpiękniejszy Młody Pies Wystawy, wybierany ze zwycięzców ras w klasie młodzieży. Jest to konkurencja finałowa.
 • BIS WETERAN – Najpiękniejszy Weteran Wystawy. Wybierany ze zwycięzców ras w klasie weteranów.
 • BOB – czyli Best of Breed; Zwycięzca Rasy tytuł otrzymuje najlepszy w porównaniu między Najlepszym Psem w Rasie, Najlepszą Suka w Rasie oraz Zwycięzcami Młodzieży psem i suką danej rasy. Tytuł może zostać przyznany bez porównania wg uznania sędziego.
 • BOG – Best of Group; Najpiękniejszy Pies w Grupie lub Zwycięzca Grupy.
 • CACIB ? Challenge Certificate for the title International Champion of Beauty; Wniosek na Międzynarodowego Championa Piękności. Może być przyznany jednemu psu i jednej suce w danej rasie, spośród tych, które otrzymały ocenę doskonałą i I lokatę w klasach: pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, wg uznania sędziego.
 • CWC (CAC) ? Challenge Certificate for the title Polish Champion; Wniosek na Krajowego Championa Piękności może uzyskać pies/ suka z I lokatą, oceną doskonałą z klas: pośredniej, otwartej, użytkowej, championów ? wg uznania sędziego.
 • FCI – Międzynarodowa Federacja Kynologiczna. To największe zrzeszenie właścicieli psów na świecie. Należy do niej wiele państw świata, m. in. Polska. Organizuje wystawy, rejestruje rasy, wydaje rodowody oraz przeprowadza psie zawody, np. agility, próby pracy, sporty obronne, konkursy posłuszeństwa i pracy na śladzie. Na dzień dzisiejszy uznaje ok 400 ras psów.
 • TKC – skrót od The Kennel Club, czyli Związek Kynologiczny. Działa on na Wyspach Brytyjskich. Tak jak inne stowarzyszenia organizuje wystawy, prowadzi księgę rodowodową oraz rejestruje nowe rasy.
 • PKR ? Polska Księga Rodowodowa; tu zarejestrowane są psy rasowe. Na wyciągu z PKR zawarte są dane psa (nazwa, przydomek, rasa, płeć, data urodzenia, maść), jego potomków (cztery pokolenia), numer rodowodu (nr PKR), numer rejestracji oddziałowej, numer tatuażu, dane właściciela i hodowcy. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie przez organizacje zrzeszone w FCI i członków tych organizacji.

Myślę, że są to wszystkie formalne fakty związane z rozumieniem wystaw psów. Dzięki tym kilku informacjach będziemy w stanie odnaleźć się na naszej pierwszej wystawie, później pójdzie już z górki. Pamiętajmy jednak, że wystawy psów to nie tylko formalności. Wiążą się one z długimi przygotowaniami naszego psa oraz nas samych, a także z ogromnym stresem naszym i naszego pupila. Jednak to nie powinno nas odstraszyć, gdyż wystawy psów mogą być również bardzo dobrą zabawą i świetnym sposobem na zbliżenie się z naszym czworonogiem i miłe wspólne spędzenie czasu.

Komentarze: “Wystawy psów – formalności”