Ostry skręt żołądka

Ostry skręt żołądka to bardzo groźna choroba, która jest w stanie szybko doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Jedynie natychmiastowa pomoc lekarza weterynarii może uratować zwierzę. W przeciwnym razie zginie ono w okropnych męczarniach. Choroba ta dotyka wszystkie rasy psów, jednak najbardziej narażone są na nią rasy olbrzymie i duże. Nie znamy konkretnych przyczyn skrętu żołądka, jednak jest kilka czynników, które sprzyjają temu schorzeniu. Najważniejszym z czynników jest budowa ciała psa, dokładnie jego klatki piersiowej. Tak zwana głęboka klatka piersiowa stwarza w jamie brzusznej miejsce i warunki do obrotu żołądka. U psów posiadających głęboką klatkę piersiową ryzyko wystąpienia choroby zwiększa się nawet o sto siedemdziesiąt procent. Kolejnym ważnym czynnikiem przyczyniającym się do tego groźnego schorzenia jest ilość posiłków podawanych psu. Jeden posiłek dziennie może spowodować przeładowanie i powiększenie żołądka oraz doprowadzić do jego skrętu. Psy dostające jeden posiłek dziennie są bardziej narażone na ryzyko OSŻ. Objawy OSŻ pojawiają się gwałtownie, a stan zdrowia psa bardzo szybko się pogarsza. Pierwszymi zauważalnymi objawami są:

 • ślinienie się,
 • niepokój,
 • oblizywanie się
 • ślinotok.

Pies ma odruch wymiotny, jednak nie może nic zwrócić. Następnie pojawia się powiększający się zarys brzucha (szczególnie po stronie lewej, tuż za żebrami). Widać częste odbijanie się gazów. Pojawiają się trudności z oddychaniem. Bardzo szybko mogą dołączyć się objawy wstrząsu (przyspieszona praca serca, szybki i słaby puls, blade błony śluzowe, słanianie się na nogach), które w przypadku nieudzielenia natychmiastowej pomocy kończą się śmiercią zwierzęcia. Ostry skręt żołądka wymaga natychmiastowej interwencji lekarza weterynarii, ponieważ bez tego pies umrze. Im wcześniej zostaną zauważone objawy i podjęte leczenie, tym większe są szanse psa na przeżycie, dlatego po zauważeniu pierwszych symptomów nigdy nie należy zwlekać z wizytą u lekarza weterynarii. Pierwszym etapem leczenia OSŻ jest stabilizacja stanu ogólnego psa, czyli:

 • bardzo szybkie dożylne podanie dużych ilości płynów (kroplówek),
 • wypuszczenie gazów zgromadzonych w żołądku (sonda żołądkowa lub nakłucia),
 • podanie antybiotyków i leków przeciwbólowych,
 •  podanie czystego tlenu,
 • walka ze wstrząsem (leki nasercowe, przeciwwstrząsowe).

Drugim etapem leczenia jest przeprowadzenie przez lekarza weterynarii zabiegu chirurgicznego, mającego na celu przywrócenie żołądka psa do właściwej pozycji. Wykonanie operacji jest bardzo trudne, czasochłonne i wysoce ryzykowne – głównie ze względu na znieczulenie ogólne (narkozę), które u psa w tym ciężkim stanie jest dużym obciążeniem dla organizmu. Jest to szczególne wyzwanie zarówno dla chirurga jak i dla anestezjologa i wymaga od nich ogromnego wysiłku. Nie ma tu także mowy o jakichkolwiek oszczędnościach finansowych na lekach, gdyż może to skutkować niepowodzeniem zabiegu. Lekarz otwiera jamę brzuszną i przywraca żołądek, czasami też śledzionę, do prawidłowej pozycji. Usuwa się treść pokarmową z żołądka. Czasem ze względu na martwicę tkanek konieczne jest usunięcie części żołądka bądź nawet całej śledziony. Następnym krokiem jest przytwierdzenie żołądka do ścian jamy brzusznej. Polega to na przytwierdzeniu ściany żołądka do ściany jamy brzusznej w taki sposób, aby mogły się one trwale zrosnąć. Taki zrost żołądka i ściany brzucha praktycznie uniemożliwia obrót żołądka, unieruchamiając go w jednym miejscu. Zaleca się wykonywanie tego zabiegu u wszystkich psów, które przeszły OSŻ. Psy, u których zabieg gastropeksji nie miał miejsca w siedemdziesięciu procentach są narażone na ponowny OSŻ w ciągu kolejnych 6 miesięcy, bez względu na dietę czy metodę karmienia. Sam zabieg nie gwarantuje sukcesu. Równie ważne jest leczenie i opieka po zabiegu. Właściciel psa musi ściśle współpracować z weterynarzem. Przez kilka dni psu należy podawać:

 • dożylnie płyny,
 • leki nasercowe i przeciwbólowe,
 • antybiotyki,
 • leki zmniejszające produkcję kwasów żołądkowych
 • leki zmniejszające perystaltykę przewodu pokarmowego.

Jeśli w lecznicy nie ma możliwości trzymania psa na leczeniu stacjonarnym, należy trzymać go w domu na czystym posłaniu, w ciepłym i spokojnym miejscu, a w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek niepokojących objawów kontaktować się z lekarzem weterynarii. Jako że nie istnieją bardziej znane przyczyny OSŻ, nie ma również metod zapobiegania. Jednak ryzyko jego wystąpienia można ograniczyć poprzez: podzielenie jednej dziennej porcji posiłkowej na kilka mniejszych, stawianie miski z jedzeniem na ziemi, a nie na podwyższeniu, zapewnienie spokojnego i niczym nieprzerywanego posiłku, zapewnienie przynajmniej 30 minut odpoczynku po posiłku, czy też stosowanie suchych karm dobrej jakości (wysoko przyswajalnych). U młodych psów ras zagrożonych zalecane jest wykonanie profilaktycznego zabiegu gastropeksji. Zabieg bardzo skutecznie zapobiega powstaniu skrętu żołądka i jak dotąd nie zaobserwowano żadnych objawów ubocznych.