Bystrzyk Ozdobny

Występowanie

Bystrzyk Ozdobny w swoim naturalnym środowisku zamieszkuje strumienie, potoki, dopływy Amazonki. Możemy go również spotkać w zakolach rzek o wolniejszym przepływie porośniętych lasami. Najczęściej występują wśród korzeni zanurzonych drzew. Bystrzyki Ozdobne zamieszkują tereny Wenezueli, Kolumbii, Peru oraz Brazylii.

Wygląd zewnętrzny

Cechą charakterystyczną Bystrzyka Ozdobnego jest jego srebrzysto różowy kolor ciała. Płetwy ryb opisywanego gatunku są czerwone. Płetwa grzbietowa, odbytowa oraz brzuszne posiadają pewien margines czarnej barwy.odzobny 2 Ich brzegi okala biała barwa, lub są tylko białe. Ciemniejsza plamka zdobi okolice tuż za pokrywami skrzelowymi. Gatunek ten jest bardzo często mylony z bystrzykiem różowym. W niektórych opracowaniach nazwa bystrzyka różowego podawana jest jako synonim opisywanego bystrzyka ozdobnego, co jest błędem. Wśród Bystrzyków zdobnych możemy zaobserwować dymorfizm płciowy. Osobniki męskie są nieco większe od samic. Samce posiadają również bardziej jaskrawą barwę ciała. Ich pierwsze promienie płetw grzbietowej i odbytowej są wydłużone. Samice posiadają zaokrąglone płetwy, barwa ich ciała jest znacznie bledsza, aniżeli w przypadku samców.

Usposobienie

Bystrzyk Ozdobny jest spokojną i energiczną rybą. Świetnie czuje się wśród ryb swojego gatunku, ponieważ jest rybą ławicową. Jeśli znajduje się w stadzie, liczącym minimum 6 osobników nie wykazuje negatywnych cech. Nieodpowiednio utrzymywana może przejawiać ślady agresji, nadpobudliwość, czy płochliwość. Dodatkowo w grupie samce rywalizują między sobą o uwagę samic i wspaniale stroszą swoje płetwy.Bystrzyki Ozdobne dobrze współżyją z innymi podobnych rozmiarów i spokojnymi gatunkami, jak: inne bystrzyki, zwinniki, drobnoustki, pielęgniczki, kiryski, małe gatunki zbrojników, razbory, gurami.

Akwarium

W wystroju akwarium możemy zastosować przykładowe gatunki roślin pływających:

- Riccia fluitans – jest ona wodnym wątrobowcem. Jej ciało ma postać widłowatej plechy. Jej kolor to szmaragdowy do ciemnozielonego – jaśniejsze formy zwykle rosną w mocniejszym świetle. Często formuje zbite maty na powierzchni wody

- Salvinia natans ? paproć pływająca, która rośnie bardzo szybko przy dostatecznej ilości światła i związków odżywczych. Roślinę należy przerzedzać by nie odbierała światła pozostałym przy dnie. Pomaga zapobiec glonom zacieniając częsci akwarium i zużywając zwiazki mineralne z wody.

- Limnobium rozłogowe – jest bardzo popularne ze względu na szybki rozrost i szybkość adaptacyjną w zaaklimatyzowaniu się w akwarium odkrytym, ponieważ pływa po powierzchni lustra wody. Posiada okrągłe o sercowatej podstawie liście.

Możemy również zastosować rośliny, które zostaną posadzone na podłożu akwarium. Są to między innymi nurzaniec olbrzymi, nurzaniec czerwony, żabienica amazońska, żabienica Blehera, żabienica sercolistna, żabienica szerokolistna, żabienica Ozyrysa, żabienica delikatna, strzałka Eatona, strzałka szerokolistna, strzałka pływająca, strzałka okrągłolistna, mikrozorium oskrzydlone, nadwódka wielonasienna, nadwódka szerokolistna, kryptokoryna Becketta, kryptokoryna orzęsiona, kryptokoryna sercowata, kryptokoryna karłowata, kryptokoryna Nevilla, kryptokoryna drobna, kryptokoryna wąskolistna, kryptokoryna Wendta, różdżyca rutewkowata.

Ważne jest również zapewnienie licznych kryjówek w postaci grot i jaskiń. W akwarium powinniśmy zastosować płaskie kamienie, korzenie, łupiny orzecha kokosowego, skorupy doniczek, z wolnymi przestrzeniami do swobodnego pływania. Są to miejsca w których samica może potencjalnie złożyć ikrę. Zakładając akwarium powinniśmy mieć również na uwadze podłoże. Musi być ono miękkie i drobnoziarniste. Możemy tu zastosować piasek, bądź drobny żwirek dostępny w sklepie zoologicznym. Oświetlenie zbiornika nie może być zbyt mocne, musi zostać rozproszone. Wymagana temperatura wody w akwarium waha się w granicach od 24 do 28 stopni Celsjusza. Ważne jest również zastosowanie filtra, który powinien być w stanie przepuścić 2-3 razy całą objętość zbiornika w ciągu godziny. Skuteczna filtracja jest czynnikiem nad wyraz ważnym w przypadku hodowli Bystrzyka Ozdobnego, gdyż jest to ryba szczególnie wrażliwa na jakość wody. Aby zapewnić odpowiednią filtrację i czystość musimy zadbać o stan naszego filtra. Przy czyszczeniu gąbki filtra najlepiej jest wykorzystać wodę pochodzącą z akwarium np. z okresowej wymiany wody. Wodociągowa woda lub zbyt ciepła woda skutecznie zabije rozwiniętą florę bakteryjną naszego filtra. Jeżeli używamy więcej niż jednego filtra, najlepiej jest płukać je na zmianę przy kolejnych wymianach wody. Uzupełniając wodę musimy pamiętać, że powinna być ona odstana oraz posiadać odpowiednie parametry pH i twardości. Okresowa wymiana wody jest niezwykle ważna ze względu na nagromadzanie się w niej związków azotowych, które w nadmiarze są szkodliwe. Wygląd akwarium znacznie zyskuje, gdy za tylną jego ścianą umieścimy odpowiednie tło. Tło może również pełnić funkcję izolacji cieplnej. Co się stanie z naszym akwarium jeśli zaplanujemy sobie krótkie wakacje? Jeżeli nie mamy na utrzymaniu akurat młodego narybku, to dwutygodniowy wyjazd na urlop nie powinien stanowić zagrożenia dla naszych ryb. Dorosłe ryby mogą się obyć bez pożywienia przez ponad 14 dni, zwłaszcza, gdy obniżymy temperaturę wody (krótkotrwałe obniżenie temperatury w lecie jest wręcz zalecane). Jeżeli nasz wyjazd jest dłuższy, możemy zastosować automatyczne karmidło, które odpowiednio zaprogramujemy. Jeżeli chodzi o oświetlenie to dobrze, gdy możemy je regulować (obniżyć jego natężenie) i gdy posiadamy czasowy wyłącznik/włącznik, pod który go podłączymy. Całkowite wyłączenie oświetlenia jest niewskazane.

Żywienie

Bystrzyk Ozdobny w swoim naturalnym środowisku żywi się robakami, larwami owadów. W hodowlach osobniki żywione są  larwami ochotkami, rureczników, artemią. Możemy wzbogacić ich dietę o rozdrobnione części surowego mięsa ryb lub drobiowego. Gotowe mieszanki suche również stanowią dobre pożywienie. Optymalnie zbilansowany poziom podstawowych i uzupełniających składników odżywczych w suchych karmach zapewnia zdrowy i prawidłowy rozwój ryb,  zawiera pełny zestaw witamin i mikroelementów,  zwiększona zawartość białka strawnego, aminokwasów, wapnia, fosforu, magnezu i witamin polepsza kondycję i witalność,  jest cennym pokarmem dla ryb żyworodnych oraz tarlaków przygotowanych do składania ikry,  podawany w odpowiednich ilościach nie powoduje zmętnienia wody. Wysokobiałkowy pokarm w formie płatkowanej, przeznaczony do codziennego karmienia ryb wszystkożernych i mięsożernych.
Ze względu na podwyższoną zawartość białka, jest doskonałym elementem diety tarlaków, dorastającego narybku i młodych ryb. Użyte w pokarmie białka pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zostały tak dobrane, by pokryć zapotrzebowanie ryb na niezwykle ważne aminokwasy egzogenne.

Rozmnażanie

Bystrzyk Ozdobny jest gatunkiem jajorodnym. Powinno się go rozmnażać w osobnym zbiorniku ? tarliskowym. Akwarium tarliskowe powinno być zaciemnione (jaja i młody narybek są wrażliwe na światło). ozdobnyZbiornik powinien osiągać pojemność ok. 30 litrów. Woda powinna być miękka, zaś jej odczyn  pH winien oscylować w granicy 6-7. Temperatura wody w zbiorniku musi mieścić się w zakresie 24-26?C. Zastosowanie filtra gąbkowego wzbogaconego w torf również sprzyja rybom opisywanego gatunku. Akwarium tarliskowe winno być porośnięte roślinami o miękkich i drobnych liściach, wyposażone w ruszt ikrowy. Zapewnia to odpowiednie warunki do odbycia tarła, oraz złożenia ikry przez osobniki żeńskie. Samce i samice przed przystąpieniem do rozmnażania należy oddzielić i obficie karmić, najlepiej żywymi pokarmami (nawet 3 tygodnie wcześniej). Wybieramy najgrubszą samicę i najbardziej kolorowego samca ? przenosimy ich wieczorem do przygotowanego zbiornika. Do tarła powinno dojść następnego ranka. Właściwie do tarła dochodzić będzie co kilka dni, z tym że sprawność samca w zapładnianiu jaj będzie stopniowo spadać w kolejnych cyklach. Jaja są swobodnie rozrzucane, a do zapłodnienia dochodzi zewnętrznie. Rodziców bezzwłocznie odławiamy (jedzą ikrę). Wylęg następuje po 1-1,5 dnia, a po kolejnych 3-4 narybek swobodnie pływa. Od tego czasu należy podmieniać codziennie około 1/3 wody. Trudność sprawia wykarmienie narybku w pierwszych dniach życia.