Badis Bengalski

Występowanie

Badis Bengalski zaliczany jest do gromady zwierząt promieniopłetwych, z rzędu okoniokształtnych. Wywodzi się z rodziny badisowatych. Badis Bengalski należy do gatunku ryb słodkowodnych. Znany jest również pod innymi nazwami tj. BadisScarlet czy Badis Bengalensis. Jego naturalne środowisko stanowią wody czyste, bogate w zarośla, płytkie, piaszczyste. Preferuje strefy przybrzeżne. Zamieszkuje potoki, strumienie oraz rzeki w północnej części Indii.

Wygląd zewnętrzny

Są to jedne z najmniejszych ryb z rodziny badisowatych. Samce osiągają długość do 2 cm, natomiast samice mierzą nie więcej niż 1,3 cm. Małych rozmiarów osobniki charakteryzują się czerwoną przeplatającą się z opalizującą na niebiesko barwą. Na bokach uwidocznione są poprzeczne pręgi. Z każdego koloru występuje ich około 7. Płetwy Badisów Bengalskich są czerwone, ich brzegi zaś ubarwione są na niebiesko. U ryb opisywanego gatunku możemy zaobserwować wyraźny dymorfizm płciowy. badis 2Gatunek ten jest bardzo łatwy do seksowania. Osobniki żeńskie są mniejsze, posiadają ciemniejsze wzorcowanie (nie posiadają żadnego czerwonego lub niebieskiego przebarwienia na bokach). Są również  zauważalnie krótsze, bardziej zaokrąglone. Samce znacznie różnią się od samic (oczywiście po pełnym wybarwieniu). U osobników męskich zauważamy wydłużone płetwy brzuszne. Są one czerwone z opalizującym na niebiesko paskiem. U samców możemy zaobserwować silnie rozwinięty terytorializm, obie płcie cechuje ciekawość w stosunku do otoczenia.

Usposobienie

Badisy Bengalskie są z natury mało aktywnymi zwierzętami. Czas spędzają unosząc się wśród roślin we wszystkich partiach wodnych. Są to ryby spokojne oraz o łagodnym usposobieniu. Aby nie wykazywały odbiegających os normy zachowań agresywnych należy zapewnić im wystarczająco dużo miejsca na ustanowienie swojego terytorium. Na jednego samca powinno przypadać około 40 cm? powierzchni zbiornika. Kiedy prowadzimy małe akwarium powinniśmy trzymać tylko jednego samca oraz kilka samic. W sytuacji, gdy na małym obszarze zostanie ulokowanych kilka samców może dojść do walk o terytorium i dominację. Uaktywniają się w takich przypadkach zachowania agresywne, co może prowadzić do utraty członków stada. Rywalizujące osobniki męskie mogą być w stosunku do siebie bardzo negatywnie nastawione.   Kiedy hodujemy kilka samców w jednym zbiorniku ważne jest przemyślane rozmieszczenie jaskiń, kamieni oraz konarów.

Akwarium

Para lub pojedynczy samiec z wieloma samicami może być utrzymywany  w akwarium o wymiarach podstawy 45 cm na 30 cm lub więcej. Gęsta obsada roślinności jest bardzo ważna. Szczególną rolę odgrywają rośliny pływające. Możemy zastosować przykładowe gatunki:

- Riccia fluitans – jest ona wodnym wątrobowcem. Jej ciało ma postać widłowatej plechy. Jej kolor to szmaragdowy do ciemnozielonego – jaśniejsze formy zwykle rosną w mocniejszym świetle. Często formuje zbite maty na powierzchni wody

- Salvinia natans ? paproć pływająca, która rośnie bardzo szybko przy dostatecznej ilości światła i związków odżywczych. Roślinę należy przerzedzać by nie odbierała światła pozostałym przy dnie. Pomaga zapobiec glonom zacieniając częsci akwarium i zużywając zwiazki mineralne z wody.

- Limnobium rozłogowe – jest bardzo popularne ze względu na szybki rozrost i szybkość adaptacyjną w zaaklimatyzowaniu się w akwarium odkrytym, ponieważ pływa po powierzchni lustra wody. Posiada okrągłe o sercowatej podstawie liście.

Ważne jest również zapewnienie licznych kryjówek w postaci grot i jaskiń. W akwarium powinniśmy zastosować płaskie kamienie, korzenie, łupiny orzecha kokosowego, skorupy doniczek, z wolnymi przestrzeniami do swobodnego pływania. Są to miejsca w których samica może potencjalnie złożyć ikrę. Zakładając akwarium powinniśmy mieć również na uwadze podłoże. Musi być ono miękkie i drobnoziarniste. Możemy tu zastosować piasek, bądź drobny żwirek dostępny w sklepie zoologicznym. Oświetlenie zbiornika nie może być zbyt mocne, musi zostać rozproszone. badisWażne jest również zastosowanie filtra, który powinien być w stanie przepuścić 2-3 razy całą objętość akwarium w ciągu godziny. Skuteczna filtracja jest czynnikiem nad wyraz ważnym w przypadku hodowli Badisa Bengalskiego, gdyż jest to ryba szczególnie wrażliwa na jakość wody. Aby zapewnić odpowiednią filtrację i czystość musimy zadbać o stan naszego filtra. Przy czyszczeniu gąbki filtra najlepiej jest wykorzystać wodę pochodzącą z akwarium np. z okresowej wymiany wody. Wodociągowa woda lub zbyt ciepła woda skutecznie zabije rozwiniętą florę bakteryjną naszego filtra. Jeżeli używamy więcej niż jednego filtra, najlepiej jest płukać je na zmianę przy kolejnych wymianach wody. Uzupełniając wodę musimy pamiętać, że powinna być ona odstana oraz posiadać odpowiednie parametry pH i twardości. Okresowa wymiana wody jest niezwykle ważna ze względu na nagromadzanie się w niej związków azotowych, które w nadmiarze są szkodliwe. Co się stanie z naszym akwarium jeśli zaplanujemy sobie krótkie wakacje? Jeżeli nie mamy na utrzymaniu akurat młodego narybku, to dwutygodniowy wyjazd na urlop nie powinien stanowić zagrożenia dla naszych ryb. Dorosłe ryby mogą się obyć bez pożywienia przez ponad 14 dni, zwłaszcza, gdy obniżymy temperaturę wody (krótkotrwałe obniżenie temperatury w lecie jest wręcz zalecane). Jeżeli nasz wyjazd jest dłuższy, możemy zastosować automatyczne karmidło, które odpowiednio zaprogramujemy. Jeżeli chodzi o oświetlenie to dobrze, gdy możemy je regulować (obniżyć jego natężenie) i gdy posiadamy czasowy wyłącznik/włącznik, pod który go podłączymy. Całkowite wyłączenie oświetlenia jest niewskazane.

Warunki wodne

Temperatura w naszym akwarium nie powinna spadać poniżej 18 stopni Celsjusza. Nie może również przekraczać 26 stopni Celsjusza. PH odpowiednie dla Badisa Bengalskiego mieści się w przedziale 6,5 – 8,5. Ważnym czynnikiem jest również twardość wody, która powinna oscylować w zakresie 18 – 268 ppm.

Żywienie

Badis Bengalski w swoim naturalnym środowisku żywi się małymi skorupiakami, robakami, larwami wadów oraz innym zooplanktonem. W hodowlach osobniki żywione są  larwami ochotkami, rureczników, artemią. Możemy wzbogacić ich dietę o rozdrobnione części surowego mięsa ryb lub drobiowego. Mogą wykazywać się wybiórczością spożywanych pokarmów, odrzucając suche mieszanki. Wymagają czasu aby przyzwyczaić się do suchych pokarmów. Ryby karmimy codziennie. Nie należy przekarmiać zwierząt, gdyż prowadzi to do otyłości. Stają się one wtedy bardziej podatne na choroby. Musimy pamiętać również o usuwaniu resztek pokarmu, gdyż jego rozkład może wywołać zatrucie zwierząt. Młode karmić najlepiej larwami solowca i dobrym gatunkowo suchym pokarmem.

Rozmnażanie

Badis Bengalski to ryba jajorodna. Podniesienie temperatury wody w akwarium służy pobudzeniu osobników do tarła. W tym celu możemy również zastosować bardziej obfite karmienie. Dobrym sposobem jest też umieszczenie w zbiorniku mchu jawajskiego i delikatnych roślin pływających. Osobniki dobierają się w pary. Samiec podpływa do samicy rozpoczynając zaloty. Zachowania godowe trwają kilka dni. W tym czasie osobniki męskie wyznaczają swoje terytoria, są agresywne. Ubarwienie ryb przybiera bardziej jaskrawe barwy. Ma to za zadanie wzbudzić zainteresowanie płci przeciwnej. Kiedy dojdzie do pobudzenia samicy wyglądem samca, podpływa ona na jego terytorium. Osobnik męski od razu przystępuje do oplatania samicy, rozpoczyna się tarło. Swobodne rozrzucenie ikry na otaczającej roślinności i elementach dekoracyjnych cechuje Badisy Bengalskie. Czynność ta trwa zaledwie kilka sekund. Samica jest w stanie złożyć nawet do 60 jaj. Po zakończeniu tarła samiec odgania samicę. Ochrania również swoje terytorium przed innymi osobnikami swojego i innych gatunków. Do wylęgu dochodzi po 2-3 dniach od złożenia ikry, po czym larwy znikają wśród roślinności. Po około siedmiu dniach możemy zaobserwować pojawiający się, niewybarwiony narybek.