Akara paskowana

Akara paskowana zaliczana jest do gromady zwierząt promieniopłetwych, z rzędu okoniokształtnych. Wywodzi się z rodziny pielęgnicowatych.

Występowanie

Akara Paskowana reprezentuje gatunek słodkowodny. Zamieszkuje ona, w warunkach naturalnych rzeki, potoki oraz obszary zalewowe w strefach przybrzeżnych. Jest to środowisko mocno porośnięte roślinnością. Akara Paskowana występuje głównie na obszarze Surinamu i Gujany. Samiec Akary Paskowanej osiąga długość 9 cm, natomiast samica 5 cm.

Wygląd zewnętrzny

U ryb opisywanego gatunku występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej umaszczenie obu płci znacznie się różnie. Szaro oliwkowy kolor ciała z niebieskim połyskiem cechuje samca.akarka3 Na głowie oraz wzdłuż grzbietu możemy zaobserwować żółto pomarańczowe obszary. Brązowe plamki na bokach tworzą regularne wzory przypominające poziome pręgi. Płetwy samców są niebiesko pomarańczowo żółte. Ostatnie promienie płetwy odbytowej oraz płetwy grzbietowej są dłuższe. Osobniki żeńskie występują w szaro żółtych ubawieniach. Ciemne pręgi w górnej części ciała tworzą wzór przypominający obserwatorowi kratkę. W okresie tarła wzornictwo nabiera intensywniejszych odcieni. Płetwy samic na krańcach są zaokrąglone. Dymorfizm płciowy u Akary paskowanej objawia się również różnicą w wielkości osobników. Samice są znacznie mniejsze od samców.

Usposobienie

Akary paskowane są rybami z natury spokojnymi. Zachowania nerwowe u samic jak i samców występują w okresie godowym. Jest to spowodowane rywalizacją pomiędzy osobnikami męskimi. Często dobywają się walki o dominację. Osobnik najwyższy w hierarchii panuje i terroryzuje inne osobniki. Niższe rangą samce często nie są w stanie osiągnąć prawidłowych rozmiarów ciała. Możemy się również spotkać z ubarwieniem przypominającym ubarwienie samic. Zachowania nerwowe samic występują natomiast po złożeniu ikry i w okresie opieki nad nią. Trwa to około 3 tygodnie. W tym czasie osobnik żeński staje się agresywny w stosunku do innych ryb oraz osobników męskich swojego gatunku. Zachowania agresywne wzmagają się również w wypadku braku odpowiedniej ilości miejsca. Samica potrzebuje go do spokojnego wychowania swojego potomstwa. Akary paskowane doskonale nadają się dla początkujących akwarystów ? są odporne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu.

Akwarium

Idealnym miejscem bytowania Akar paskowanych są przestronne zbiorniki. Ważna jest również duża obsada roślinności. Ryba ta lubi przebywać w akwarium gęsto porośniętym roślinnością z rodzajów (w nawiasie podano przykładowe gatunki):

  • Vallisneria (nurzaniec olbrzymi, nurzaniec czerwony)
  • Echinodorus (żabienica amazońska, żabienica Blehera, żabienica sercolistna, żabienica szerokolistna, żabienica Ozyrysa, żabienica delikatna)
  • Sagittaria (strzałka Eatona, strzałka szerokolistna, strzałka pływająca, strzałka okrągłolistna)
  • Microsorium (mikrozorium oskrzydlone)
  • Hygrophila (nadwódka wielonasienna, nadwódka szerokolistna)
  • kryptokoryna (zwartka): (kryptokoryna Becketta, kryptokoryna orzęsiona, kryptokoryna sercowata, kryptokoryna karłowata, kryptokoryna Nevilla, kryptokoryna drobna, kryptokoryna wąskolistna, kryptokoryna Wendta)
  • Ceratopteris (różdżyca rutewkowata)

Dają one schronienie hodowanym rybom, stwarzają wiele kryjówek. W akwarium powinniśmy zastosować również płaskie kamienie, korzenie, łupiny orzecha kokosowego, skorupy doniczek tworzących groty i jaskinie, z wolnymi przestrzeniami do swobodnego pływania. Są to miejsca w których samica może potencjalnie złożyć ikrę. Zakładając akwarium powinniśmy mieć również na uwadze podłoże. Musi być ono miękkie i drobnoziarniste. akarkaMożemy tu zastosować piasek, bądź drobny żwirek dostępny w sklepie zoologicznym. Ważne jest również zastosowanie filtra, który powinien być w stanie przepuścić 2-3 razy całą objętość akwarium w ciągu godziny. Skuteczna filtracja jest czynnikiem nad wyraz ważnym w przypadku hodowli Akary paskowanej, gdyż jest to ryba szczególnie wrażliwa na jakość wody. Aby zapewnić odpowiednią filtrację i czystość musimy zadbać o stan naszego filtra. Przy czyszczeniu gąbki filtra najlepiej jest wykorzystać wodę pochodzącą z akwarium np. z okresowej wymiany wody. Wodociągowa woda lub zbyt ciepła woda skutecznie zabije rozwiniętą florę bakteryjną naszego filtra. Jeżeli używamy więcej niż jednego filtra, najlepiej jest płukać je na zmianę przy kolejnych wymianach wody. Preferowana przez Akarę paskowaną pojemność akwarium to średnio 75 litrowy zbiornik o długości 80 cm. Temperatura, w jakiej najlepiej czuje się Akara Paskowana to 23-28°C, pH zaś to 6-7. Uzupełniając wodę musimy pamiętać, że powinna być ona odstana oraz posiadać odpowiednie parametry pH i twardości. Okresowa wymiana wody jest niezwykle ważna ze względu na nagromadzanie się w niej związków azotowych, które w nadmiarze są szkodliwe. Co się stanie z naszym akwarium jeśli zaplanujemy sobie krótkie wakacje? Jeżeli nie mamy na utrzymaniu akurat młodego narybku, to dwutygodniowy wyjazd na urlop nie powinien stanowić zagrożenia dla naszych ryb. Dorosłe ryby mogą się obyć bez pożywienia przez ponad 14 dni, zwłaszcza, gdy obniżymy temperaturę wody (krótkotrwałe obniżenie temperatury w lecie jest wręcz zalecane). Jeżeli nasz wyjazd jest dłuższy, możemy zastosować automatyczne karmidło, które odpowiednio zaprogramujemy. Jeżeli chodzi o oświetlenie to dobrze, gdy możemy je regulować (obniżyć jego natężenie) i gdy posiadamy czasowy wyłącznik/włącznik, pod który go podłączymy. Całkowite wyłączenie oświetlenia jest niewskazane. Jednak, żeby akwarium było dobrze przygotowane na czas naszej nieobecności, musimy je poddać kilku zabiegom: na trzy dni przed wyjazdem należy oczyścić szybę nakrywową, szyby ścienne i dno akwarium, należy wymienić około ? wody w zbiorniku, oczyścić filtr, sprawdzić działanie urządzeń akwarystycznych oraz urządzeń sterujących nimi pod naszą nieobecność.

Pokarm

Do głównych pokarmów Akary paskowanej w jej naturalnym siedlisku należą larwy owadów. Szczególnie częste pożywienie stanowią larwy komara brzęczącego. W hodowlach osobniki żywione są  larwami ochotkami, rureczników, artemią. Możemy wzbogacić ich dietę o rozdrobnione części surowego mięsa ryb lub drobiowego. Kolejnym urozmaiceniem będzie gotowa karma dla ryb akwariowych. Ryby karmimy codziennie. Musimy pamiętać o usuwaniu resztek pokarmu, gdyż jego rozkład może wywołać zatrucie zwierząt. Młode Akary karmić najlepiej larwami solowca i dobrym gatunkowo suchym pokarmem.

Rozmnażanie

Akary paskowane należą do gatunku jajorodnego. Hodowla tych ryb jest łatwa. Jeśli posiadamy odpowiednio duże akwarium możemy ją przeprowadzić w ogólnym zbiorniku. Pamiętamy, że dla każdej samicy powinniśmy przeznaczyć 40×40 cm powierzchni dna. Aby pobudzić osobniki do tarła należy podwyższyć temperaturę wody do 26-28?C. Ph powinno zaś zostać obniżone do lekko kwaśnego. Obfite karmienie żywymi pokarmami oraz systematyczne podmiany części wody są kolejnymi ważnymi czynnościami podczas rozmnażania osobników opisywanej rasy. Zapewnienie kryjówek oraz ustronnych miejsc jest niezbędne do złożenia ikry przez samicę. Samiec starannie przygotowuje i czyści miejsce, gdzie zostaną złożone jaja. Samica jest w stanie złożyć nawet do 300 ziaren ikry i od tego momentu przejmuje całkowitą opiekę nad potomstwem. Jest to okres, w którym będzie przejawiała zachowania agresywne w stosunku do samca i innych gatunków ryb znajdujących się w akwarium. Wylęg następuje po 2-3 dniach od złożenia ikry. Od momentu, kiedy narybek zacznie swobodnie pływać w poszukiwaniu pożywienia (kolejne 5 dni), samica przenosi larwy codziennie do nowo wykopanego dołka w podłożu. Zachowania agresywne wzmagają się również w wypadku braku odpowiedniej ilości miejsca. Potrzebuje go do spokojnego wychowania swojego potomstwa. Samica dopuszcza samca do dalszej opieki nad potomstwem po około 2-3 tygodniach. Przy dużej obsadzie w akwarium możemy odseparować młody narybek. W tym celu przekładamy go do mniejszego zbiornika, gdzie temperatura wynosi do 26 ?C.