Stres w hodowli ryb

Stres w hodowli ryb w akwarium jest czynnikiem, który występuje niezwykle często. Akwarium, jako że jest akwenem wodnym zamkniętym, jest bardzo narażone dla wszelkich mieszkających w nim organizmów żywych na czynniki stresogenne. Naprawdę wielu akwarystów jest na tyle pochłonięte wyglądem swego akwarium, że koncentruje się jedynie na jego wielkości, kształcie, parametrach wody, filtracji, czy odpowiednich walorach estetycznych, przy czym często zapominają oni o zapewnieniu odpowiedniego pozbawionego stresu środowiska życia dla ryb, które w tym właśnie idealnym zbiorniku mają spędzić resztę swojego życia. Jest wiele czynników wpływających na życie ryb w akwarium.

Są to w trakcie transportu:

 • Szybki spadek temperatury,
 • Gwałtowny wzrost temperatury,
 • Zła jakość wody,
 • Zbyt duże zagęszczenie ryb,
 • Za małe worki, w których ryby są transportowane,
 • Gwałtowne wstrząsy,
 • Umieszczanie ryb różniących się rozmiarem ciała w jednym worku,
 • Wspólne transportowanie ryb, które mogą stanowić dla siebie wzajemne zagrożenie ściśle związane z atakiem ryb silniejszych,
 • Mieszanie ryb chorych ze zdrowymi,
 • Transport ryb w zaawansowanej ciąży,
 • Umieszczenia w workach transportowych twardych przedmiotów, które mogą spowodować mechaniczne uszkodzenia ciała ryb,
 • Dźwięki, takie jak np. muzyka o niskich tonach,
 • Zbyt silne oświetlenie sztuczne, bądź zbyt duże natężenie oświetlenia słonecznego,
 • Przepełnienie jelit pokarmem.

Kolejne czynniki bezpośrednio wywołujące stres mogą wystąpić w czasie kwarantanny po transporcie. Są to czynniki takie jak:

 • Stres ściśle związany z różnicą parametrów fizykochemicznych wody,
 • Nagłe wpuszczenie do zbiornika, w którym są inne zadomowione już ryby,
 • Atakowanie przez ryby zadomowione w danym zbiorniku,
 • Nieprawidłowe łączenie ze sobą gatunków ryb, których wspólne egzystowanie nie jest możliwe,
 • Nieprawidłowe udekorowanie akwarium, nie uwzględniające potrzeb danego gatunku ryb,
 • Zbyt duże bądź zbyt małe zagęszczenie roślin względem konkretnych gatunków ryb,
 • Zbyt intensywne oświetlenie zbiornika,
 • Całkowite zaciemnienie akwarium,
 • Nieprawidłowo wybrany filtr,
 • Zła dieta, monotonna dieta,
 • Ustawienie akwarium,
 • Rzadka wymiana wody,
 • Agresja wywołana przez inne zwierzęta również żyjące w danym zbiorniku.

 

Jednak kwarantanna to nie wszystko. Również po prawidłowym i bezstresowym przejściu

 

kwarantanny ryby mogą przeżywać stres. Czym jest on spowodowany?

 • Ustawieniem akwarium względem urządzeń emitujących światło i dźwięk, takich jak komputer, telewizor,
 • Niewłaściwym podziałem ryb określonych gatunków względem płci,
 • Niewłaściwym podziałem ryb względem rozmiaru ciała,
 • Zagęszczeniem ryb względem etologii gatunku, czyli ogółu cech, które wykształciły się w naturze i determinują ryby żyjące stadnie lub pojedynczo,
 • Okresem rozrodu ryb,
 • Dominacją osobniczą, np. samców względem innych słabszych,
 • Częstotliwością odłowu ryb,
 • Stosowaniem odkażalników chemicznych,
 • Formami podawania karmy rybom względem budowy ciała, bądź też ich wieku,
 • Odpornością na okresowy rozwój w akwarium bakterii, pierwotniaków lub glonów.

Bardzo ciężko jest wymienić wszystkie czynniki stresogenne. Warto jednak zaznaczyć, iż to głównie stres ryb decyduje o sukcesie bądź porażce hodowli. Jak zapewne wiadomo wszystkim odwiedzającym tę stronę akwarystyka jest dziedziną wymagającą stałej obserwacji. Prawdziwy akwarysta zrobi wszystko by zapewnić jak najbardziej naturalne warunki bytowania ryb. Dzięki temu można uniknąć negatywnych skutków, takich jak niepowodzenia w rozrodzie, utrata odporności czy rozwój choroby. W dzisiejszych czasach rynek światowy nastawiony jest głównie na ryby barwne. Wielu akwarystów przestaje zagłębiać się w pochodzenie ryb, ich potrzeby oraz zachowanie, natomiast liczy się dla nich głównie ruch i kolor. Jest to błędne koło, gdyż jeśli nasze ryby nie są zadowolone i żyją w stresie, nasza hodowla nie będzie udana. Pamiętajmy, że nie kolekcjonujemy jedynie form barwnych a opiekujemy prawdziwymi rybami. Postarajmy się zrobić wszystko by w warunkach jakie im zapewnimy żyło im się dobrze.