Woda

Woda jest to podstawowy czynnik, który bezpośrednio warunkuje życie ryb. Odpowiada ona zarówno za ich zachowanie czy samopoczucie, jak i za stan psychiczny. To właśnie od wody zależy także między innymi poziom zdrowotności ryb oraz długość ich życia. Możemy więc śmiało powiedzieć, iż woda stanowi środowisko, które decyduje o wszelkich aspektach chowu ryb. Akwaryści poddając wodę akwariową badaniom i analizie przede wszystkim skupiają się na jej składzie chemicznym (w tym zanieczyszczenia), twardości, odczynie oraz temperaturze. Poznanie chociażby podstawowych aspektów dotyczących jakości wody i utrzymywania jej należnego stanu staje się właściwie obowiązkiem każdego akwarysty. Warto przyjrzeć się bliżej składowi chemicznemu wody. Woda ? jest to substancja, która bez wątpienia jest znakomitym rozpuszczalnikiem większości znanych nam substancji chemicznych, między innymi soli. Odgrywa ona decydującą rolę w życiu każdego podwodnego biotopu. Możemy wyróżnić wody o stężeniu niskim oraz wysokim. Są to odpowiednio wody słone i słodkie. Wody słodkie to przede wszystkim stawy, bagna, jeziora, rozlewiska, oczka , a właściwie większość wód śródlądowych. Te możemy podzielić na dwie kategorie: Wody miękkie- te, które zawierają niewielkie stężenie soli kuchennej (NaCl) oraz innych związków chemicznych. Charakteryzują się odczynem lekko kwaśnym. Wody twarde- oprócz właściwości wód miękkich zawierają także niewielkie stężenie węglanu i siarczanu wapnia. Zawierają znaczne ilości magnezu.

Musimy pamiętać, iż im mniejsze jest zasolenie wody słodkiej, tym lepsze warunki do wzrostu mają wszelkie rośliny w naszym akwarium. Do ukazania tego wystarczy spojrzeć np. na morze, gdzie zdecydowanie brakuje roślin kwiatowych. Jakość wody jest niezmiernie ważnym czynnikiem dla wszystkich zwierząt akwariowych. Reguluje on procesy życiowe wszystkich podwodnych organizmów. Woda przenika przez ciało ryb dzięki różnym błonom i jest stale z niego wydalana. Najistotniejszymi przemianami w wodzie dla ryb są z pewnością przemiany związków wapnia, tutaj m.in. węglanu wapnia oraz poziom stężenia krzemionki, który reguluje budowę nowych komórek. Mniejszą, ale nadal istotną wagę odgrywają związki siarki, magnezu, fosforu czy azotu. Dzięki ich prawidłowemu stężeniu ryby akwariowe mogą sprawnie się rozwijać i rozmnażać.

Każdy akwarysta powinien zadbać, by w jego wodzie akwariowej nie znalazły się związki cynku, ołowiu, bądź chloru, którego obecność jest często bagatelizowana. Wszystkie wymienione związki to silne trucizny dla zwierząt, których naturalnym środowiskiem  jest woda słodka.

Dbając o nasze akwarium pamiętajmy, iż woda powinna być wymieniane regularnie, a zbiornik często czyszczony. W zapomnianej, nie wymienianej i nie filtrowanej wodzie ryby będą wręcz walczyć o przeżycie. Dlatego jest w zasadzie najważniejszy ?składnik? naszego akwarium, bez którego nie ma ono możliwości bytu.