Filtr akwarystyczny

Filtr akwarystyczny jest to urządzenie, służące do utrzymania odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych wody w akwarium poprzez wymuszanie jej obiegu przez złoża filtracyjne o różnych właściwościach. Natomiast system filtracji w akwarium to nic innego, niż dwa lub więcej filtrów. Jako że działanie filtra akwarystycznego ma na celu utrzymanie odpowiednich parametrów fizyko-chemicznych wody, w zależności od oczekiwanych efektów oraz swego przeznaczenia, osiągają to poprzez:

 

  • usunięcie zawiesin i fizycznych zanieczyszczeń z toni wodnej,
  • rozkład wysoce szkodliwych produktów przemiany materii na substancje mniej szkodliwe,
  • absorpcja i usunięcie z akwarium substancji szkodliwych powstałych w wyniku procesów naturalnych,
  • absorpcja i usunięcie z akwarium substancji chemicznych i leków celowo do niego wprowadzonych w ramach zabiegów pielęgnacyjnych,
  • wprowadzanie do akwarium substancji czynnych chemicznie lub biologicznie w celu uzyskania i utrzymania pożądanych parametrów wody,
  • unieszkodliwianie (eksterminacja) występujących w akwarium szkodliwych glonów, bakterii, wirusów oraz ich form przetrwalnikowych i zarodników.

 

Zadania te w większości osiąga się przez zastosowanie wkładów filtracyjnych o różnych właściwościach dobieranych w zależności od potrzeb i oczekiwanego efektu. Wyjątkiem jest filtr UV, w którym stosuje się lampę emitującą promieniowanie ultrafioletowe.

Filtry akwarystyczne dzieli się ze względu na ich miejsce użytkowe. Wyróżniamy:

-wewnętrzne,

-zewnętrzne,

-kaskadowe,

Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Filtr akwarystyczny wybieramy zazwyczaj ze względu na fundusze jakimi dysponujemy lub preferencje osobiste, takie jak np. rozmiar, wydajność, trwałość, czy wygodę użytkowania. Każdy nowy sprzęt, powinien zostać dokładnie zbadany pod kątem użytecznym. Mam tutaj na myśli całą masę czynników. Filtr musi być ściśle dostosowany do zbiornika, w którym będzie się znajdował. Nie może być mniej lub bardziej wydajny niż informuje Nas o tym producent. Przed zakupem warto sprawdzić, czy plastik, z którego wykonany jest sprzęt posiada atesty i nie jest toksyczny dla środowiska wodnego.

O ile to możliwe, nie kierujmy się ceną. Często natrafić można na produkty nie zapewniające odpowiednich standardów. Filtr to bardzo istotny element, którego nie należy lekceważyć, a jego wybór ma bezpośredni wpływ na jakość życia podopiecznych.  Właśnie dlatego postarajmy zapewnić się im to, co najlepsze. Nawet jeżeli kosztem zakupu filtru mielibyśmy zaoszczędzić na zakupie innego, mniej ważnego elementu do akwarium, jest warto zainwestować w niego duże pieniądze. To właśnie dzięki niemu zapewnimy naszym zwierzętom wysoki standard życia, oraz znacznie zmniejszymy śmiertelność ryb w naszym zbiorniku.